Eksploatacja sieci wodno-kanalizacyjnej

Raz wykonane przyłącze wodno-kanalizacyjne budynku do sieci jest inwestycją, z której następnie można czerpać korzyści…